Znajdź swój produkt....

baner-5.png

Nasze certyfikaty – wtyczki przemysłowe i inne produkty

Nasze inwestycje w rozwój zarówno poszczególnych wyrobów, jak i technologii wykorzystywanych w procesie produkcji, pozwalają nie tylko spełniać bieżące wymogi branży, ale także oferować Klientom produkty najwyższej jakości – solidne i ergonomiczne. Osprzęt siłowy musi charakteryzować przede wszystkim bezpieczeństwo i trwałość. Poniżej mogą Państwo zapoznać się z certyfikatami na nasz osprzęt niskonapięciowy, wtyczki przenośne, gniazda jednofazowe z gumy oraz inne wyroby.

Typ

Produkty

Certyfikat ÖVE

Ważne do:

Wtyczki przenośne

Certyfikat ÖVE 43-216-03 Wtyczki przenośne 16A (SHARK) typ: 013, 8013, 0132, 80132, 014, 7014, 7414, 8014, 0142, 70142, 74142, 80142, 015, 7015, 7415, 8015, 0152, 70152, 74152, 80152, 013TT, 8013TT, 0132TT, 80132TT, 014TT, 8014TT, 0142TT, 80142TT, 015TT, 7015TT, 7415TT, 8015TT, 0152TT, 70152TT, 74152TT, 80152TT

2020-02-18

Certyfikat ÖVE 43-212-03 Wtyczki przenośne 32A (SHARK) typ:
023, 8023, 0232, 80232, 024, 7024, 7424, 8024, 0242, 70242, 74242, 80242, 025, 7025, 7425, 8025, 0252, 70252, 74252, 80252, 023TT, 8023TT, 0232TT, 80232TT, 024TT, 8024TT, 0242TT, 80242TT, 025TT, 7025TT, 7425TT, 7425TT, 8025TT, 0252TT, 70252TT, 74252TT, 80252TT

2020-01-16

Certyfikat ÖVE 43-153-09 Wtyczki przenośne 125A typ:
043, 0432, 044, 0442, 045, 0452

2019-01-12

Gniazda przenośne

Certyfikat ÖVE 43-213-03 Gniazda przenośne 16A (SHARK) typ:
213, 8213, 2132, 82132, 214, 2142, 215, 2152, 213TT, 8213TT, 2132TT, 82132TT, 214TT, 2142TT, 215TT, 2152TT

2020-02-14

Certyfikat ÖVE 43-215-03 Gniazda przenośne 32A (SHARK) typ:
223, 2232, 223TT, 2232TT, 224, 2242, 224TT, 2242TT, 225, 2252, 225TT, 2252TT

2020-02-18

Certyfikat ÖVE 43-154-10 Gniazda przenośne 125A typ:
243, 2435, 244, 2445, 245, 2455

2019-01-12

Gniazda

Certyfikat ÖVE 43-222-01 Gniazda 16A typ:
113, 313, 413, 913, 9213, 1132, 3132, 4132, 114, 314, 414, 914, 9214, 1142, 3142, 4142, 115, 315, 415, 915, 9215, 1152, 3152, 4152, 113TT, 313TT, 413TT, 913TT, 9213TT, 1132TT, 3132TT, 4132TT, 114TT, 314TT, 414TT, 914TT, 9214TT, 1142TT, 3142TT, 4142TT, 115TT, 315TT, 415TT, 915TT, 9215TT, 1152TT, 3152TT, 4152TT

2018-06-03

Certyfikat ÖVE 43-225-02 Gniazda 32A typ:
123, 323,423, 923, 9223, 1232, 3232, 4232, 124, 324, 424, 924, 9224, 1242, 3242, 4242, 125, 325, 425, 925, 9225, 1252, 3252, 4252, 123TT, 323TT, 423TT, 923TT, 9223TT, 1232TT, 3232TT, 4232TT, 124TT, 324TT, 424TT, 924TT, 9224TT, 1242TT, 3242TT, 4242TT, 125TT, 325TT, 425TT, 925TT, 9225TT, 1252TT, 3252TT, 4252TT

2018-06-05

Certyfikat ÖVE 43-152-12 Gniazda 63A typ:
133, 1337, 333, 433, 1335, 13375, 3335, 4335, 134, 1347, 334, 434, 1345, 13475, 3345, 4345, 135, 1357, 335, 435, 1355, 13575, 3355, 4355, 1331, 13371, 3331, 4331, 13351, 133751, 33351, 43351, 1341, 13471, 3341, 4341, 13451, 134751, 33451, 43451, 1351, 13571, 3351, 4351, 13551, 135751, 33551, 43551

2018-05-17

Certyfikat ÖVE 43-155-10 Gniazda 125A typ:
343, 443, 143, 3435, 4435, 1435, 344, 444, 144, 3445, 4445, 1445, 345, 445, 145, 3455, 4455, 1455

2019-01-12

Wtyczki

Certyfikat ÖVE 43-223-01 Wtyczki 16A typ:
513, 613, 77713, 9513, 95213, 5132, 6132, 777132, 514, 614, 7714, 8614, 77714, 77814, 9514, 95214, 98514, 5142, 6142, 77142, 86142, 777142, 778142, 515, 615, 7715, 8615, 77715, 77815, 9515, 95215, 98515, 5152, 6152, 77152, 86152, 777152, 778152, 513TT, 613TT, 77713TT, 9513TT, 95213TT, 5132TT, 6132TT, 777132TT, 514TT, 614TT, 77714TT, 9514TT, 95214TT, 5142TT, 6142TT, 777142TT, 515TT, 615TT, 77715TT, 77815TT, 9515TT, 95215TT, 5152TT, 6152TT, 777152TT, 778152TT

2018-06-04

Certyfikat ÖVE 43-224-01 Wtyczki 32A typ:
523, 623, 77723, 9523, 95223, 5232, 6232, 777232, 524, 624, 7724, 8624, 77724, 77824, 9525, 95224, 98524, 5242, 6242, 77242, 86242, 777242, 778242, 525, 625, 7725, 8625, 77725, 77825, 9252, 95225, 98525, 5252, 6252, 77252, 86252, 777252, 778252, 523TT, 623TT, 77723TT, 9523TT, 95223TT, 5232TT, 6232TT, 777232TT, 524TT, 624TT, 77724TT, 9524TT, 95224TT, 5242TT, 6242TT, 777242TT, 525TT, 625TT, 77725TT, 77825TT, 9252TT, 95225TT, 5252TT, 6252TT, 777252TT, 778252TT

2018-06-04

Certyfikat ÖVE 43-167-12 Wtyczki 63A typ:
533, 633, 733, 77733, 5332, 6332, 7332, 777332, 534, 634, 734, 77734, 5342, 6342, 7342, 777342, 535, 635, 735, 77735, 5352, 6352, 7352, 777352, 5331, 6631, 777331, 53321, 63321, 7773321, 5341, 6341, 777341, 53421, 63421, 7773421, 5351, 6351, 777351, 53521, 63521, 7773521

2019-07-07

Certyfikat ÖVE 43-168-11 Wtyczki 125A typ:
543, 5432, 643, 6432, 743, 7432, 544, 5442, 644, 6442, 744, 7442, 545, 5452, 645, 6452, 745, 7452

2019-07-07

Gniazda z wyłącznikiem i blokadą mechaniczną

Certyfikat ÖVE 43-217-02 Gniazda z wyłącznikiem i blokadą mechaniczną 16A typ:
7513, 7613, 7813, 75132, 76132, 78132, 7514, 7614, 7814, 75142, 76142, 78142, 7515, 7615, 7815, 75152, 75152, 76152, 78152

2018-03-14

Certyfikat ÖVE 43-214-03 Gniazda z wyłącznikiem i blokadą mechaniczną 32A typ:
7523, 7623, 7823, 75232, 76232, 78232, 7524, 7624, 7824, 75242, 76242, 78242, 7525, 7625, 7825, 75252, 76252, 78252

2020-02-17

Certyfikat ÖVE 43-161-09 Gniazda z wyłącznikiem i blokadą mechaniczną obudowa mała 16A IP44 typ:
6013, 6113, 6014, 6114, 6015, 6115, 60132, 61132, 60142, 61142, 60152, 61152

2019-04-19

Certyfikat ÖVE 43-163-09 Gniazda z wyłącznikiem i blokadą mechaniczną obudowa mała 32A IP44 typ:
6023, 6123, 6024, 6124, 6025, 6125, 60232, 61232, 60242, 61242, 60252, 61252

2019-04-19

Certyfikat ÖVE 43-170-11 Gniazda z wyłącznikiem i blokadą mechaniczną 63A typ:
753325, 763325, 753425, 763425, 753525, 763525, 75332, 76332, 75342, 76342, 75352, 76352, 753315, 763315, 753415, 763415, 753515, 763515, 75331, 76331, 75341, 76341, 75351, 76351

2019-07-07

Certyfikat ÖVE 43-211-03 Gniazda z wyłącznikiem i blokadą mechaniczną 125A typ:
9755…

2019-04-19

Certyfikat ÖVE 43-175-06 Gniazda z wyłącznikiem Combopol 16A typ:
960613…, 960614…, 960615…, 960713..., 960714..., 960715...

2019-02-01

Certyfikat ÖVE 43-176-06 Gniazda z wyłącznikiem Combopol 32A typ:
960623…, 960624…, 960625…, 960723..., 960724..., 960725...

2019-02-01

Osprzęt niskonapięciowy

Certyfikat ÖVE 43-226-01 ELV Wtyczki 16A IP44 typ:
562, 563, 582, 583, 662, 663, 682, 683

2018-12-17

Certyfikat ÖVE 43-227-01 ELV Wtyczki 32A IP44 typ:
572, 573, 592, 593, 672, 673, 692, 693

2018-12-17

Certyfikat ÖVE 43-157-08 ELV Wtyczki przenośne 16A IP44 + IP67 typ:
062, 082, 063, 083, 0622, 0822, 0632, 0832

2019-04-27

Certyfikat ÖVE 43-158-08 ELV Wtyczki przenośne 32A IP44 + IP67 typ:
072, 092, 073, 093, 0722, 0922, 0732, 0932

2019-04-27

Certyfikat ÖVE 43-159-08 ELV Gniazda przenośne 16A IP44 + IP67 typ:
262, 282, 263, 283, 2622, 2822, 2632, 2832

2019-04-27

Certyfikat ÖVE 43-160-08 ELV Gniazda przenośne 32A IP44 + IP67 typ:
272, 292, 273, 293, 2722, 2922, 2732, 2932

2019-04-27

Certyfikat ÖVE 43-165-09 ELV Gniazda 16A IP44 + IP67 typ:
362, 382, 162, 182, 363, 383, 163, 183, 3622, 3822, 1622, 1822, 3632, 3832, 1632, 1832

2019-07-07

Certyfikat ÖVE 43-166-09 ELV Gniazda 32A IP44 + IP67 typ:
372, 392, 172, 192, 373, 393, 173, 193, 3722, 3922, 1722, 1922, 3732, 3932, 1732, 1932

2019-07-07

Osprzęt jednofazowy

Certyfikat ÖVE 43-132-10 Wtyczki gumowe typ:
0511, 0521, 0512, 0522, 05811, 05821, 05812, 05822, 05611, 05621, 05612, 05622

2018-04-16

Certyfikat ÖVE 43-133-10 Trójnik gumowy typ:
253…, 2536…

2018-04-16

Certyfikat ÖVE 43-134-10 Gniazda gumowe typ:
25…, 256...

2018-04-16

Certyfikat ÖVE 43-195-06 Dwójnik typ:
252…

2020-01-13

Certyfikat ÖVE 43-196-05 Gniazda tablicowe typ:
105, 109, 1050

2018-04-27

 

Dyrektor Handlowy

Agnieszka Mazur
Tel. 74 832 40 81
Tel. 74 831 76 00 w. 24
Kom. 601 997 839
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
     

 

Producent niezawodnej elektrotechniki – kontakt z PCE

PCE Polska jest producentem i dystrybutorem wysokiej jakości osprzętu siłowego. Możemy pochwalić się znaczącą pozycją w branży elektrotechnicznej, a z naszych gniazd, wtyczek i rozdzielnic korzystają liczni Klienci w całym kraju. Każdego roku zwiększamy także zasięg działalności eksportowej, zwracając się przede wszystkim w kierunku Europy Wschodniej.
Innowacyjność, bezpieczeństwo i niezawodność naszych wyrobów to cechy, dzięki którym zdobyliśmy licznych partnerów biznesowych. Jeżeli i Państwo jesteście zainteresowani podjęciem współpracy, serdecznie prosimy o kontakt z reprezentantem właściwego działu.

Drukuj

 

PCE POLSKA SP. Z O.O.
ul. Podwalna 8a
58-200 Dzierżoniów
Tel. 74 831 76 00
Fax 74 831 17 00

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

SEKRETARIAT
Weronika Olewińska

Tel. 74 831 76 00 w. 16

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Prezes Zarządu

Christian Schneebauer

PCE POLSKA SP z o.o.
ul. Podwalna 8a
58-200 Dzierżoniów

Dyrektor Handlowy

Agnieszka Mazur

Tel. 74 832 40 81
Kom. 601 997 839

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyrektor Organizacyjny

Justyna Pakuła

Tel. 74 831 76 00 w. 36
Kom. 691 523 562

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Dyrektor Handlowy

Agnieszka Mazur
Tel. 74 832 40 81
Tel. 74 831 76 00 w. 24
Kom. 601 997 839
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Pracownik ds. Technicznych 
w Dziale Handlowym

Kamil Ożóg
Tel. 74 831 76 00 w. 34
Kom. 533 535 413
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

 

 

     

Region Północny

Województwo:
Pomorskie, Kujawsko- Pomorskie,
Warmińsko- Mazurskie, Podlaskie,
Mazowieckie

Region Zachodni

Województwo:
Zachodnio- Pomorskie, Lubuskie
Wielkopolskie

Region Południowy

Województwo:
Łódzkie, Świętokrzyskie,
Małopolskie, Podkarpackie,
Lubelskie, ( Radom )

Region Śląsk

Województwo:
Śląskie, Dolnośląskie, Opolskie

Ewelina Kołodziejczyk

Tel. 74 832 40 80
Tel. 74 831 76 00 w. 22
Kom. 603 037 983

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ewelina Jeżak – Mielnik

Tel. 74 832 17 65
Tel. 74 831 76 00 w. 21
Kom. 605 666 419

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Paweł Pawlaczek

Tel. 74 832 40 77
Tel. 74 831 76 00 w. 23
Kom. 796 008 802

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tatiana Lubczańska

Tel. 74 832 40 78
Tel. 74 831 76 00 w. 27
Kom. 605 666 419

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regionalny Kierownik Sprzedaży

Dariusz Adamiak
Kom. 609 830 601
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Przedstawiciel Regionalny

Jacek Spólny
Kom. 609 830 602
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Menadżer Regionalny

Krzysztof Zacharz

Kom. 609 830 605
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Menadżer Regionalny

Robert Mazur

Kom. 609 455 565
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
     
Handlowiec

Daniel Szwedzki
Kom. 533 535 775
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Pracownik ds. Technicznych 
w Dziale Handlowym

Kamil Ożóg
Tel. 74 831 76 00 w. 34
Kom. 533 535 413
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Konstruktor 
(Rozdzielnice, Przedłużacze) 


Dominik Bukowski
Tel. 74 831 76 00 w. 26
Kom. 661 433 398
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Specjalista ds. Technicznych 
(Rozdzielnice, Przedłużacze) 

Adam Ronkiewicz
Tel. 74 831 76 00 w. 17
Kom. 533 535 037
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pracownik ds. Technicznych 
(Rozdzielnice, Przedłużacze) 


Jarosław Kopacz
Tel. 74 831 76 00 w. 47

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik produkcji 
(Dział Rozłączników PCE2) 


Dawid Nowak     
Tel. 74 831 76 00 w. 81
Kom. 601 509 413
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pracownik ds. Technicznych 
(Dział Rozłączników PCE2)

Agata Świstak 
Tel. 74 831 76 00 w. 82

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pracownik ds. Technicznych 
(Dział Rozłączników PCE2)

Marcin Skrzyniarz
Tel. 74 831 76 00 w. 82

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pracownik ds. Technicznych 
(Dział Rozłączników PCE2)

Marta Szygudzińska 


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Doświadczony producent elektrotechniki - nasi partnerzy

Dz iałające od 1994 roku przedsiębiorstwo PCE Polska jest częścią międzynarodowej Grupy PCE, która już od ponad 40 lat zdobywa doświadczenie w produkcji i handlu osprzętem siłowym. Jesteśmy producentem gniazd i wtyczek przemysłowych, przedłużaczy jedno- i trójfazowych, rozdzielnic podwieszanych oraz innych doskonałych jakościowo artykułów. Naszej macierzystej firmie zawdzięczamy nie tylko dostęp do zaawansowanych technologii, co było ważne szczególnie w początkach działalności krajowej, ale także siłę płynącą z jej filozofii. Głównym celem naszego funkcjonowania jest stały rozwój, dzięki któremu jesteśmy w stanie zaspokoić oczekiwania najbardziej wymagających Klientów. Ciągłe dążenie do perfekcji, poszukiwanie nowoczesnych rozwiązań i oferta wyrobów atrakcyjnych również cenowo, pozwoliła nam zdobyć zaufanie największych w Polsce sieci dystrybucji i konsorcjów hurtowni elektrycznych oraz elektrotechnicznych. Stała współpraca z najlepszymi pozwala nam cieszyć się znacznym udziałem w rynku branży.

 

alt alt alt
alt
alt
Kaczmarek Electric alt
alt alt
alt alt
alt
alt
alt
     
  alt  alt   
alt
   
alt  alt  alt   
 alt
 
 alt alt 
alt alt alt
alt alt alt alt
alt alt alt alt
alt alt alt
alt