Nasze certyfikaty – wtyczki przemysłowe i inne produkty

Nasze inwestycje w rozwój zarówno poszczególnych wyrobów, jak i technologii wykorzystywanych w procesie produkcji, pozwalają nie tylko spełniać bieżące wymogi branży, ale także oferować Klientom produkty najwyższej jakości – solidne i ergonomiczne. Osprzęt siłowy musi charakteryzować przede wszystkim bezpieczeństwo i trwałość. Poniżej mogą Państwo zapoznać się z certyfikatami na nasz osprzęt niskonapięciowy, wtyczki przenośne, gniazda jednofazowe z gumy oraz inne wyroby.

Kierownik Działu Kontroli Jakości 

Marcin Koniarczyk
Tel. 74 831 76 00 w. 29
Kom. 690 006 990

Typ

Produkty

Certyfikat ÖVE

Ważne do:

Wtyczki przenośne

Certyfikat ÖVE 43-216-05 Wtyczki przenośne 16A (SHARK) typ: 013, 8013, 0132, 80132, 014, 7014, 7414, 8014, 0142, 70142, 74142, 80142, 015, 7015, 7415, 8015, 0152, 70152, 74152, 80152, 013TT, 8013TT, 0132TT, 80132TT, 014TT, 8014TT, 0142TT, 80142TT, 015TT, 7015TT, 7415TT, 8015TT, 0152TT, 70152TT, 74152TT, 80152TT

2024-02-18

Certyfikat ÖVE 43-212-06Wtyczki przenośne 32A (SHARK) typ:
023, 8023, 0232, 80232, 024, 7024, 7424, 8024, 0242, 70242, 74242, 80242, 025, 7025, 7425, 8025, 0252, 70252, 74252, 80252, 023TT, 8023TT, 0232TT, 80232TT, 024TT, 8024TT, 0242TT, 80242TT, 025TT, 7025TT, 7425TT, 7425TT, 8025TT, 0252TT, 70252TT, 74252TT, 80252TT

2024-01-16

Certyfikat ÖVE 43-150-15 Wtyczki przenośne 63A typ:

033, 0331, 0332, 03321, 034, 0341, 0342, 03421 035, 0341, 0352, 03521

2024-02-12

Certyfikat ÖVE 43-153-12 Wtyczki przenośne 125A typ:
043, 0432, 044, 0442, 045, 0452

2023-01-12

Gniazda przenośne

Certyfikat ÖVE 43-213-06 Gniazda przenośne 16A (SHARK) typ:
213, 8213, 2132, 82132, 214, 2142, 215, 2152, 213TT, 8213TT, 2132TT, 82132TT, 214TT, 2142TT, 215TT, 2152TT

2024-02-14

Certyfikat ÖVE 43-215-05 Gniazda przenośne 32A (SHARK) typ:
223, 2232, 223TT, 2232TT, 224, 2242, 224TT, 2242TT, 225, 2252, 225TT, 2252TT

2024-02-18

Certyfikat ÖVE 43-151-15 Gniazda przenośne 63A typ:

233, 2331, 2335*, 23351*, 234, 2341, 2345*,2345*, 235, 2351, 2355, 23551

2024-02-25

Certyfikat ÖVE 43-154-13 Gniazda przenośne 125A typ:
243, 2435, 244, 2445, 245, 2455

2023-01-12

Gniazda

Certyfikat ÖVE 43-222-05 Gniazda 16A typ:
113, 313, 413, 913, 9213, 1132, 3132, 4132, 114, 314, 414, 914, 9214, 1142, 3142, 4142, 115, 315, 415, 915, 9215, 1152, 3152, 4152, 113TT, 313TT, 413TT, 913TT, 9213TT, 1132TT, 3132TT, 4132TT, 114TT, 314TT, 414TT, 914TT, 9214TT, 1142TT, 3142TT, 4142TT, 115TT, 315TT, 415TT, 915TT, 9215TT, 1152TT, 3152TT, 4152TT

2024-06-03

Certyfikat ÖVE 43-225-05 Gniazda 32A typ:
123, 323,423, 923, 9223, 1232, 3232, 4232, 124, 324, 424, 924, 9224, 1242, 3242, 4242, 125, 325, 425, 925, 9225, 1252, 3252, 4252, 123TT, 323TT, 423TT, 923TT, 9223TT, 1232TT, 3232TT, 4232TT, 124TT, 324TT, 424TT, 924TT, 9224TT, 1242TT, 3242TT, 4242TT, 125TT, 325TT, 425TT, 925TT, 9225TT, 1252TT, 3252TT, 4252TT

2024-06-05

Certyfikat ÖVE 43-152-15 Gniazda 63A typ:
133, 1337, 333, 433, 1335, 13375, 3335, 4335, 134, 1347, 334, 434, 1345, 13475, 3345, 4345, 135, 1357, 335, 435, 1355, 13575, 3355, 4355, 1331, 13371, 3331, 4331, 13351, 133751, 33351, 43351, 1341, 13471, 3341, 4341, 13451, 134751, 33451, 43451, 1351, 13571, 3351, 4351, 13551, 135751, 33551, 43551

2024-05-17

Certyfikat ÖVE 43-155-13 Gniazda 125A typ:
343, 443, 143, 3435, 4435, 1435, 344, 444, 144, 3445, 4445, 1445, 345, 445, 145, 3455, 4455, 1455

2023-01-12

Wtyczki

Certyfikat ÖVE 43-223-05 Wtyczki 16A typ:
513, 613, 77713, 9513, 95213, 5132, 6132, 777132, 514, 614, 7714, 8614, 77714, 77814, 9514, 95214, 98514, 5142, 6142, 77142, 86142, 777142, 778142, 515, 615, 7715, 8615, 77715, 77815, 9515, 95215, 98515, 5152, 6152, 77152, 86152, 777152, 778152, 513TT, 613TT, 77713TT, 9513TT, 95213TT, 5132TT, 6132TT, 777132TT, 514TT, 614TT, 77714TT, 9514TT, 95214TT, 5142TT, 6142TT, 777142TT, 515TT, 615TT, 77715TT, 77815TT, 9515TT, 95215TT, 5152TT, 6152TT, 777152TT, 778152TT

2024-06-04

Certyfikat ÖVE 43-224-05 Wtyczki 32A typ:
523, 623, 77723, 9523, 95223, 5232, 6232, 777232, 524, 624, 7724, 8624, 77724, 77824, 9525, 95224, 98524, 5242, 6242, 77242, 86242, 777242, 778242, 525, 625, 7725, 8625, 77725, 77825, 9252, 95225, 98525, 5252, 6252, 77252, 86252, 777252, 778252, 523TT, 623TT, 77723TT, 9523TT, 95223TT, 5232TT, 6232TT, 777232TT, 524TT, 624TT, 77724TT, 9524TT, 95224TT, 5242TT, 6242TT, 777242TT, 525TT, 625TT, 77725TT, 77825TT, 9252TT, 95225TT, 5252TT, 6252TT, 777252TT, 778252TT

2024-06-04

Certyfikat ÖVE 43-167-14 Wtyczki 63A typ:
533, 633, 733, 77733, 5332, 6332, 7332, 777332, 534, 634, 734, 77734, 5342, 6342, 7342, 777342, 535, 635, 735, 77735, 5352, 6352, 7352, 777352, 5331, 6631, 777331, 53321, 63321, 7773321, 5341, 6341, 777341, 53421, 63421, 7773421, 5351, 6351, 777351, 53521, 63521, 7773521

2023-07-07

Certyfikat ÖVE 43-168-13 Wtyczki 125A typ:
543, 5432, 643, 6432, 743, 7432, 544, 5442, 644, 6442, 744, 7442, 545, 5452, 645, 6452, 745, 7452

2023-07-07

Gniazda z wyłącznikiem i blokadą mechaniczną

Certyfikat ÖVE 43-217-05 Gniazda z wyłącznikiem i blokadą mechaniczną 16A typ:
7513, 7613, 7813, 75132, 76132, 78132, 7514, 7614, 7814, 75142, 76142, 78142, 7515, 7615, 7815, 75152, 75152, 76152, 78152

2024-03-14

Certyfikat ÖVE 43-214-05 Gniazda z wyłącznikiem i blokadą mechaniczną 32A typ:
7523, 7623, 7823, 75232, 76232, 78232, 7524, 7624, 7824, 75242, 76242, 78242, 7525, 7625, 7825, 75252, 76252, 78252

2024-02-17

Certyfikat ÖVE 43-161-12 Gniazda z wyłącznikiem i blokadą mechaniczną obudowa mała 16A IP44 typ:
6013, 6113, 6014, 6114, 6015, 6115, 60132, 61132, 60142, 61142, 60152, 61152

2023-04-19

Certyfikat ÖVE 43-163-12 Gniazda z wyłącznikiem i blokadą mechaniczną obudowa mała 32A IP44 typ:
6023, 6123, 6024, 6124, 6025, 6125, 60232, 61232, 60242, 61242, 60252, 61252

2023-04-19

Certyfikat ÖVE 43-170-13 Gniazda z wyłącznikiem i blokadą mechaniczną 63A typ:
753325, 763325, 753425, 763425, 753525, 763525, 75332, 76332, 75342, 76342, 75352, 76352, 753315, 763315, 753415, 763415, 753515, 763515, 75331, 76331, 75341, 76341, 75351, 76351

2023-07-07

Certyfikat ÖVE 43-175-09 Gniazda z wyłącznikiem Combopol 16A typ:
960613…, 960614…, 960615…, 960713…, 960714…, 960715…

2023-02-01

Certyfikat ÖVE 43-176-09 Gniazda z wyłącznikiem Combopol 32A typ:
960623…, 960624…, 960625…, 960723…, 960724…, 960725…

2023-02-01

Osprzęt niskonapięciowy

Certyfikat ÖVE 43-226-03 ELV Wtyczki 16A IP44 typ:
562, 563, 582, 583, 662, 663, 682, 683

2022-12-17

Certyfikat ÖVE 43-227-03 ELV Wtyczki 32A IP44 typ:
572, 573, 592, 593, 672, 673, 692, 693

2022-12-17

Certyfikat ÖVE 43-157-10 ELV Wtyczki przenośne 16A IP44 + IP67 typ:
062, 082, 063, 083, 0622, 0822, 0632, 0832

2023-04-27

Certyfikat ÖVE 43-158-10 ELV Wtyczki przenośne 32A IP44 + IP67 typ:
072, 092, 073, 093, 0722, 0922, 0732, 0932

2023-04-27

Certyfikat ÖVE 43-159-10 ELV Gniazda przenośne 16A IP44 + IP67 typ:
262, 282, 263, 283, 2622, 2822, 2632, 2832

2023-04-27

Certyfikat ÖVE 43-160-10 ELV Gniazda przenośne 32A IP44 + IP67 typ:
272, 292, 273, 293, 2722, 2922, 2732, 2932

2023-04-27

Certyfikat ÖVE 43-165-11 ELV Gniazda 16A IP44 + IP67 typ:
362, 382, 162, 182, 363, 383, 163, 183, 3622, 3822, 1622, 1822, 3632, 3832, 1632, 1832

2023-07-07

Certyfikat ÖVE 43-166-11 ELV Gniazda 32A IP44 + IP67 typ:
372, 392, 172, 192, 373, 393, 173, 193, 3722, 3922, 1722, 1922, 3732, 3932, 1732, 1932

2023-07-07

Osprzęt jednofazowy

Certyfikat ÖVE 43-132-14 Wtyczki gumowe typ:
0511, 0521, 0512, 0522, 05811, 05821, 05812, 05822, 05611, 05621, 05612, 05622

2024-04-16

Certyfikat ÖVE 43-133-15 Trójnik gumowy typ:
253…, 2536…

2024-04-16

Certyfikat ÖVE 43-134-14 Gniazda gumowe typ:
25…, 256…

2024-04-16

Certyfikat ÖVE 43-195-09 Dwójnik typ:
252…

2024-01-13

Certyfikat ÖVE 43-196-09 Gniazda tablicowe typ:
105, 109, 1050

2024-04-27

Certyfikat NF 637804A/M1 Gniazda tablicowe typ:

104…, 108…

 2023-01-31

Certyfikat NF 670297_A1 Gniazda tablicowe typ:

1040….

2023-01-01

Certyfikat ÖVE 43-245-03 Gniazda przenośne typ:

257…

2023-12-04

Certyfikat ÖVE 43-246-03 Wtyczki przenośne typ:

057…

2023-12-04