PRZEDŁUŻACZE

Przedłużacze przemysłowe typoszereg:

9112Q48253

  21-03-2018

Przedłużacze przemysłowe typoszereg:

G3000 9131V24242

   21-03-2018

Przedłużacze zwijane typu XREEL:

93501X64225

  23-02-2018 

Przedłużacze zwijane typu XREEL (PRCD):

93502FI56253

   13-04-2018

Przedłużacze przemysłowe typoszereg:

9AX1Z161051

  14-02-2018

Przedłużacze przemysłowe typoszereg:

9AX1Z17223

  16-02-2018

Przedłużacze przemysłowe typoszereg:

9AX2Z32445

   28-03-2018

 Przedłużacze zwijane typu XREEL

92501, 92502, 92503, 92504, 92505, 92506

15-07-2016  

 Przedłużacze jednofazowe typoszereg:

JAWOR 9111T******

JAWOR 9111Q******

 

 

13-06-2017 

 Przedłużacze przemysłowe typoszereg:

 KŁODZKO 9331G*******

 

 

30-09-2016

Przedłużacze przemysłowe typoszereg:

  KŁODZKO 9331X*******

 

 

30-09-2016

Przedłużacze przemysłowe typoszereg:

  KŁODZKO 9332X*******

KŁODZKO 9332G*******

 

 

13-06-2017 

 Przedłużacze jednofazowe typoszereg:

NIEMCZA 9131T******

NIEMCZA 9131Q******

 

 

30-09-2016 

Przedłużacze przemysłowe typoszereg:

 ZĄBKOWICE 9732*******

 

 

30-09-2016