INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I  INSTRUKCJE OBSŁUGI