Zarządzanie katalogami w formacie BMEcat sklasyfikowanym według ETIM

Do standaryzowanej wymiany cyfrowych danych katalogowych PCE wykorzystuje powszechnie stosowany format danych BMEcat (wersja 2005) oparty na technologii XML.
BMEcat zawiera również standard klasyfikacji zgodnie z ETIM.

etim Kachel

Produkty BMEcat PCE

(Standard: BMEcat2005, klasyfikacja zgodnie z ETIM-8.0) – Katalog główny produktów PCE 2022/23
Wersja: BMEcat_ETIM-International
Język: polski, angielski

UWAGA:
Umowa użytkownika na wykorzystanie materiałów obrazkowych, rysunków, grafik, znaków firmowych i towarowych, filmów i logo oraz informacji o firmach i produktach firmy PCE Polska. PCE Polska niniejszym wyraża zgodę, aby dokumenty dostarczone przez nas w celu promocji naszych produktów mogły być wykorzystywane w Internecie, w pracach drukowanych oraz w innych publikacjach bez żadnych ograniczeń w zakresie czasu, miejsca i treści. Wszystkie dokumenty mogą być powielane wyłącznie w niezmienionej postaci, w szczególności nie można usuwać napisów i chronionych logo PCE. Dokumenty lub ich części nie mogą być wykorzystywane do negatywnego przedstawiania PCE Polska. Zezwalamy również na linkowanie do oficjalnych stron PCE Polska w Internecie(www.pce.pl). To nieograniczone użycie może być odwołane w każdej chwili przez PCE Polska.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ:
Wszelka odpowiedzialność PCE Polska za błędne informacje lub dokumentację techniczną, szkody lub wirusy, które mogą wpłynąć na komputery, sprzęt lub inne mienie użytkownika jest wykluczona. ZAWARTOŚĆ INFORMACJI: PCE Polska zastrzega sobie prawo do zmiany, poprawiania i/lub ulepszania materiałów obrazkowych, dokumentacji technicznej i produktów opisanych w udostępnionych dokumentach lub informacji i produktów opisanych w niniejszej informacji w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia, o ile jest to uzasadnione dla użytkownika. Dotyczy to również zmian, które służą postępowi technicznemu.

ZAWARTOŚĆ INFORMACJI:
PCE Polska zastrzega sobie prawo do zmiany, poprawiania i/lub ulepszania materiałów obrazkowych, dokumentacji technicznej i produktów opisanych w udostępnionych dokumentach lub informacji i produktów opisanych w niniejszej informacji w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia, o ile jest to uzasadnione dla użytkownika. Dotyczy to również zmian, które służą postępowi technicznemu.