Myśląc o jutrze już dziś

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Zrównoważony rozwój to dla nas nie tylko modne słowo oznaczające oszczędność kosztów, od samego początku jest to dla nas zasada działania na rzecz świadomego i przemyślanego korzystania

 z zasobów w naszej codziennej pracy. Nasze produkty są wytwarzane z materiałów nadających się do recyklingu. Oferują one sprawdzoną jakość PCE i spełniają wszystkie przepisy bezpieczeństwa.

1) Energia
Poprawa bilansu energetycznego, instalacja fotowoltaiczna, zamknięte obiegi wody technologicznej, wykorzystanie energii geotermalnej w St. Martin im Innkreis, zastosowanie pompy ciepła, oświetlenie LED,

2) Materiały (surowce, opakowania, materiały reklamowe)
Wykorzystanie materiałów nadających się do recyklingu (surowce dla produktów, unikanie opakowań plastikowych!), rezygnacja z tego, co zbędne, bardziej cyfrowe niż analogowe (redukcja druku katalogów), segregacja odpadów, możliwość ponownego wykorzystania w innych sektorach gospodarki,

3) Maszyny / flota
Bilans energetyczny dla nowych i istniejących maszyn,

3) Produkcja/produkty
Produkcja „just-in-time” – „dokładnie na czas”, unikanie kosztów magazynowania, wydajny rozwój produktu, unikanie nadprodukcji,

4) Budynki
Zrównoważone budownictwo, ekspansja regionalna,

5) Pracownicy/dostawcy/partnerzy
Regionalność, przeżywanie wspólnych wartości, długoterminowe partnerstwo,

6) eMobility
Rozbudowa tej branży, promocja dla pracowników (bezpłatne korzystanie z infrastruktury ładowania na terenie firmy),

7) Digitalizacja
Oszczędność i optymalizacja zasobów,

Dokładnie myślimy o długofalowym wpływie tego, co robimy.