NM5p urządzenie monitorujące sieć

Producer

Monitor sieciowy NM5p sterowany za pomocą procesora służy do monitorowania przewodów fazowych, neutralnego i PE, 5-pinowych urządzeń wtykowych 400V w sieciach zasilających TN.
Zabezpieczenie PRCD-S:
NM5p w połączeniu z testowanym układem obwodów, przez RCD i styczniki, oferuje niezawodną ochronę przed wypadkami elektrycznymi w przypadku usterki po stronie zasilania. (Przykład: nieprawidłowo podłączone urządzenia wtykowe)
Wykrywanie błędów:
Urządzenie monitorujące NM5p nie włączy się lub wyłączy się w przypadku:
• Błędu fazy:
Jeśli na jednej lub więcej faz nastąpi zapad napięcia, urządzenie nie może zostać włączone lub wyłączy się.
• Braku przewodu neutralnego lub pojawienia się napięcia na przewodzie neutralnym:
Wzrost napięcia na przewodzie >20Vsk względem ziemi, urządzenie nie może zostać włączone lub wyłączy się.
• Braku uziemienia lub pojawienia się napięcia na przewodzie uziemiającym:
Wzrost napięcia na przewodzie uziemiającym >20Vsk urządzenie nie włączy się lub zostanie wyłączone.
• Zabezpieczenie przed automatycznym włączeniem:
W przypadku awarii zasilania, ochrona przed automatycznym ponownym załączeniem, zapobiega niekontrolowanemu uruchamianiu urządzeń elektrycznych.

Zapytaj o więcej informacji
Nr produktu Zdjęcie Nazwa
47365 NM5p urządzenie monitorujące sieć
Szczegóły
NM5p urządzenie monitorujące sieć Inne 2 2